Organizing Committee

Organizing Committee

Patron Chairperson Organising Committee
Prof. MLB Bhatt
Vice-Chancellor
King George’s Medical University
Lucknow, Uttar Pradesh
Prof. VK Srivastava
Principal
Hind Institute of Medical Sciences
Ataria, Sitapur,  Uttar Pradesh
Chairperson Reception Committee Organising Secretary
Prof. Ashutosh Kumar
Dean, Faculty of Medicine,
King George’s Medical University
Lucknow,  Uttar Pradesh
Dr. Uday Mohan
Professor & Head
Department of Community Medicine
King George’s Medical University
Lucknow,  Uttar Pradesh
Joint Organising Secretary  
Dr. Narsingh Verma
Professor
Department of Physiology
King George’s Medical University
Lucknow,  Uttar Pradesh
Dr. S K Singh
Professor,
Department of Community Medicine
King George’s Medical University
Lucknow,  Uttar Pradesh
Treasurer Secretary – Scientific
Dr. VP Srivastava
Department of Community Medicine
Career Institute of Medical Sciences
Lucknow,  Uttar Pradesh
Dr Ajit Sahai
Consultant (Research) 
Department of Community Medicine
KGMU, Lucknow,  Uttar Pradesh

Sub-Committees

Registration Reception
Dr. Monika Agarwal
Dr. Pratibha Gupta
Ms. Shalini Srivastava
Mr. Jitendra Kumar
Mr. Rakesh Kumar
Dr. Sharaddha Singh
Dr. Praveer Kr. Saxena
Dr. Aishwarya Awasthi
Dr. Riddhi Srivastava
Ms. Shweta Malakar
Inauguration Scientific
Dr. Naseem Jamal
Dr. AK Srivastava
Dr. Suresh Chandra
Dr. Reema Kumari
Dr. AB Singh
Dr. Rajesh Sahu
Dr. Tripti Agarwal
Dr. Abhishek Gupta
Dr. Santosh K.Gupta
Mr. Arshad Ahmad
Souvenir Cultural
Dr. Ajit Sahai
Dr. Badri Vishal
Dr. Ravi Ahuja
Dr. Manoj Shukul
Dr. Sachin Vaish
Dr. Ajai Kr. Srivastava
Dr. Bina Ravi
Dr. SK Awasthi
Dr. Arpita Mohan
Ms. Rekha Pandey
Food & Catering Accommodation
Dr. Madhu Srivastava
Dr. Anish Khanna
Dr. Anwar Rizvi
Dr. Talat Rizvi
Mr. SA Abbas
Dr. NL Srivastava
Dr. Hem Chandra
Dr. Naim Ahmad
Er. Manish Manar
Mr. Manoj Kumar
Press & Publicity  Travel & Tours
Dr. SP Patel
Dr. Anil Kumar Mishra
Dr. O P Singh
Dr. V K Singh
Dr. Y K Singh
Dr. Jamal Masood
Dr. AC Rajpurohit
Dr. Rajesh Seth
Dr. Jaideep Chaubey
Dr. Amit Singh